VIDEO BLOG

ISTASYON NG KRUS, ISTASYON NG BUHAY: UNANG ISTASYON

 

 

EUKARISTIYA

Ito ang patuloy na pag-aalay at pagkakaloob ni Hesus ng kanyang sariling katawan at dugo bilang pagkain at inumin na NAGBIBIGAY BUHAY. -Fr. Tasang, OFM
Ating taimtim na pagnilayan ang unang istasyon ng KRUS, Ang Huling Hapunan ni Hesus kasama si Baltazar Obico, OFM na kasalukuyang Guardian ng Santuario de San Antonio, Forbes Park, Makati City.