VIDEO BLOG

SHEMA IKA 31 NA LINGGO SA ORDINARYONG PANAHON, OCT. 30, 2016

 

 

" Sa buhay natin, kaya rin ba nating gumawa ng paraan para makita si Hesus?Kaya ba nating pasanin ang lahat na mga pagsubok sa buhay ng may pananalig na hindi tayo pababayaan ng Dyos? Kaya ba nating akyatin ang bundok ng paghihirap at pasakit na hindi nagagalit at nagtatampo sa Diyos?"


Sr. Sharon Templanza, FMIJ

Shema! Oct. 30, 2016

"Maraming Salamat sa inyong pakikibahagi"