VIDEO BLOG

IKA 28 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON, OCTOBER 9, 2016

 

 

"Kamangha-manha ang walang katapusang awa ng DIYOS para sa atin, hindi man natin hiningi sa kanya, tayo ay pinapaligiran ng napakaraming biyaya na dapat nating ipagpasalamat sa Kanya"

- Ms. Shirley Manzanal
(Shema Oct. 9, 2016)