VIDEO BLOG

SHEMA! IKA-27 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON, OCTOBER 2, 2016

 

 

SHEMA! Ika-27 Linggo ng Karaniwang Panahon, October 2, 2016

Pakinggan natin ang pagninilay ni Fr. Nonoy Arcala, OFM tungkol sa Ebanghelyo para sa Ika-27 Linggo ng Karaniwang Panahon, October 2, 2016. Si Fr. Nonoy ay guardian (superior) ng Franciscan Novitiate sa Liliw, Laguna.

Ang Shema ay isang produksyon ng FRANCISCAN COMMUNICATIONS ng OFM Province of San Pedro Bautista sa Pilipinas. Ipinapalabas din ito sa TV Maria tuwing Linggo sa ganap na ika 6 ng umaga, 12 ng tanghali at ika 6 ng gabi.