VIDEO BLOG

SHEMA IKA 25 NA LINGGO SA ORDINARYONG PANAHON, SEPTEMBER 18, 2016 24

 

 

Pakinggan natin ang pagninilay ni FR. LUIS EVARDONI, DS, Moderator General ng Discples of Christ Community sa Commonwealth Quezon City tungkol sa Ebanghelyo para sa Ika-25 Linggo ng Karaniwang Panahon, September 18, 2016.

Ang Shema ay isang produksyon ng FRANCISCAN COMMUNICATIONS ng OFM Province of San Pedro Bautista sa Pilipinas. Ipinapalabas din ito sa TV Maria tuwing Linggo sa ganap na ika 6 ng umaga, 12 ng tanghali at ika 6 ng gabi.