VIDEO BLOG

SHEMA IKA 24 NA LINGGO SA ORDINARYONG PANAHON, SEPTEMBER 11, 2016 24

 

 

Pakinggan natin ang pagninilay ni BRO. AARON DICK BATISTIS, OFM, isang Student Friar na kasalukuyang natalaga sa St. Clare of Assisi Mission Community sa Navotas, Malabon tungkol sa Ebanghelyo para sa Ika-24 Linggo ng Karaniwang Panahon, September 11, 2016.

Ang Shema ay isang produksyon ng FRANCISCAN COMMUNICATIONS ng OFM Province of San Pedro Bautista sa Pilipinas. Ipinapalabas din ito sa TV Maria tuwing Linggo sa ganap na ika 6 ng umaga, 12 ng tanghali at ika 6 ng gabi.